Dasar Privasi

Maklumat yang Dikumpul
Kami hanya mengumpul maklumat yang diperlukan untuk prosedur pendaftaran di laman web kami atau apabila mengisi borang pendaftaran di tapak. Maklumat yang kami kumpul ialah secara sukarela diserahkan oleh pelanggan kepada kami. Kami mengumpul maklumat peribadi pelanggan semasa pendaftaran akaun di tapak kami di tapak kami.

Butiran Pengenalan Peribadi
Butiran pengenalan peribadi anda digunakan untuk memproses pesanan produk anda, menyesuaikan maklumat profil anda, penggunaan dalaman dengan keperluan undang-undang, mengemas kini status membeli-belah dalam talian anda di tapak kami dan juga untuk mengemas kini pelanggan kami dengan berita terkini kami tentang kemas kini/perubahan, promosi dan peristiwa.

Kerahsiaan
Maklumat peribadi anda seperti butiran kad kredit, nombor akaun bank disimpan dengan baik rahsia dan sulit bersama kami. Kami tidak akan berkongsi sebarang butiran peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga. Laman web kami menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk memastikan semua maklumat pelanggan selamat pada setiap masa.

Perubahan kepada Dasar Privasi kami

iLove Jewellery mempunyai hak untuk melakukan sebarang perubahan/kemas kini Dasar Privasi kandungan tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jejaki pada Dasar Privasi halaman di laman web kami.

Keselamatan
laman web syarikat kami menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan butiran pengenalan peribadi pelanggan bocor daripada pihak ketiga, pendedahan haram dan penggodam. Walau bagaimanapun perlu diingat bahawa sebarang maklumat yang dihantar melalui Internet adalah TIDAK 100% dijamin selamat dan terjamin.